Reklamacje i zwroty

Procedura zwrotu towaru

  1. W celu dokonania zwrotu towaru, prosimy o wypełnienie formularza zwrotu lub formularza odstąpienia od umowy.
  2. Zwrot możliwy jest w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru.
  3. Przesyłkę wraz z odpowiednim formularzem i dowodem zakupu należy odesłać na adres Sprzedawcy: RIMA POLSKA – ul. Kępska 12, 45-130 Opole z dopiskiem „ ZWROT” na opakowaniu.
  4. Bezpośredni koszty zwrotu ponosi Kupujący.
  5. Prosimy o zastosowanie takiego sposobu opakowania zwracanego towaru, który pozwoli na zabezpieczenie przesyłki przed uszkodzeniem w transporcie.
  6. Płatność podlega zwrotowi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego maksymalnie w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

Procedura reklamacji towaru

  1. W celu złożenia reklamacji Klient proszony jest o odesłanie rzeczy na adres Sprzedawcy: RIMA POLSKA – ul. Kępska 12, 45-130 Opole z dopiskiem „ REKLAMACJA” na opakowaniu.
  2. Do odsyłanego towaru należy dołączyć formularz reklamacyjny wraz z dowodem zakupu.
  3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru przez Sprzedawcę.
  4. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności.
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 77 40 28 225 lub mailowy na adres: biuro@rima-polska.pl